top of page
Attempt 4 LPY ԱՌՄ.jpg

Քվեբեկյան ոճի Փութինի մատուցող առաջին և միակ դասական Փութիննոցը Կովկասում: 

ՀԵՏԵՎԵՔ @poutinerie_evn

POUTINES

classiqe.jpg

La Classique

Fries, vegetarian gravy, authentic cheddar cheese curds

Jap.jpg

La Banzaï

La Classique + teriyaki chicken, sesame seeds and green onion

Haramme.jpg

La Haramme

La Classique + Crispy Bacon

Animal Style.jpg

L'Animal Style

La Classique + bacon, ground beef, caramelized onions and spicy mayo

Balls.jpg

La Kebabistan

La Classique + kebab beef balls, fried belle peppers and caramelized onions

German.jpg

La Spicy German

La Classique + spicy beef bratwurst sausages and spicy mayo

SALADS

Square Classique Salad.jpg

La Classique

Mixed Salad, cherry tomatoes, fresh bell peppers, black olives and house dressing

Square Kebab Salad.jpg

La Kebabistan

La Classique + kebab beef balls, fried belle peppers and caramelized onions

SquareSalad Haram.jpg

La Haramme

La Classique + Crispy Bacon

Square Banzai Salad.jpg

La Banzaï

La Classique + teriyaki chicken, sesame seeds and green onion

FROM SEA TO SEA

Fish n chips Square.jpg

Fish & Chips

Beer battered, authentic white fish
on fries with gravy

Square Calamari.jpg

Calamari & Chips

Crispy Breaded Calamari
on fries with spicy mayo

bottom of page